Disclaimer

Het doel van deze website is informatie over Summa plaza op eenvoudige wijze voor iedereen toegankelijk te maken.

Inhoud

Summa plaza besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op zijn website. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Summa plaza behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Summa plaza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de (directe of indirecte) gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Summa plaza sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Summa plaza aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Summa plaza worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen.

Auteursrechten

Op deze website geldt een auteursrecht van Summa plaza. Het is verboden om zonder toestemming van Summa plaza informatie te verveelvoudigen, bewerken, openbaar te maken of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Summa plaza respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat u recht kunt doen gelden op één van de teksten of illustraties zoals gepubliceerd op www.summaplaza.nl, dan kunt u contact opnemen met:

Summa College
Dienst M&C
Postbus 6101
5600 HC  Eindhoven